Hovorí sa, že ako právnická osoba alebo subjekt, ktorý koná v mene spoločnosti musíte byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora je osoba, ktorá koná a obchoduje v mene spoločnosti. Aké údaje sa musia zapísať do registra partnerov verejného sektora? Odpoviem vám práve teraz.

 

female-lawyer

Je to meno a priezvisko osoby, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu a štátnu príslušnosť. Do tohto registra sa zapisuje aj číslo a typ dokladu totožnosti. Čiže všetky osobné údaje právnickej osoby. Ak má právnická osoba aj IČo, tak aj to sa do registra partnerov verejného sektora https://www.lglegal.sk/sk/register-partnerov-rpvs musí zapísať. Čo vám hrozí v prípade nezapísania sa do registra partnerov verejného sektora? Hrozí vám sankcia a pokuta vo výške až tritisíctristodesať eur. Že to nie je málo? Dobre si premyslite, či sa zapíšete do tohto registra partnerov verejného sektora.

Kto je partnerom verejného sektora „v skratke“

 • Ten kto prijíma majetok, majetkové práva alebo práva od „verejného sektora“ alebo zdravotnej poisťovne (napr. kúpa budovy od obce)
 • Ten, kto nadobúda pohľadávku voči „verejnému sektoru“ 
 • Dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Ten, kto získava peniaze z rozpočtov, eurofondy, investičné stimuly alebo peniaze od vybraných právnických osôb a s nimi prepojených osôb, 
 • Ten, kto získava peniaze od zdravotne poisťovne
 • Ten, kto získava peniaze od PPA v segmente poľnohospodárstva
 • Zdravotná poisťovňa
 • Držiteľ banského či geologického oprávnenia
 • Držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike
 • Veriteľ v konkurznom konaní, ak má pohľadávku nad 1 mil. EUR a chce sa vyhnúť režimu spriazneného veriteľa
 • Správca výberu mýta a úhrady diaľničnej známky

 

talentedlawyers

 

Ak aj vy ste partnerom verejného sektora a potrebujete si splniť vyššie uvedené povinnosti obráťte sa na nás. Služby zápisu do RPVS s verifikáciou vám vieme zabezpečiť  za  poplatok od 300 eur. Táto cena platí v prípade spoločností,  kde sú slovenskí spoločníci, ktorí sú zároveň aj konečnými užívateľmi výhod. V prípade komplikovanejších zahraničných štruktúr môže byť cena vyššia s poukazom na konkrétny prípad.